•   التلفزيون على الانترنت -التلفزيون -جمهورية صربيا 

جمهورية صربيا

Exit Music TV  جمهورية صربيا / موسيقى
Exit Festival is the biggest music festival in South Eastern Europe and has taken place at a beautiful and magical Petrovaradin fortress in Novi Sad,

  • 60
3.2 / 5
28 أصوات
Info Kanal Subotica  جمهورية صربيا / التلفزيون المحلية
SNOMA je osnovana 1993. godine i do danas je učestvovala u većini kampanja srednjih i velikih firmi na ovom području. Projektovanje i realizacija

  • 60
3.1 / 5
10 أصوات
Kopernikus Televizija CN 1  جمهورية صربيا / التلفزيون المحلية
TV KCN Kopernikus je lokalna i kablovska televizija u Srbiji. Sastoji se iz tri kanala. Sva tri kanala emituje putem satelita.

  • 60
3.4 / 5
7 أصوات
Kraljevačka televizija  جمهورية صربيا / عامة
Kraljevačka televizija – KaTv emituje program na lokalnom području sa pokrivenošću od 250.000 potencijalnih gledalaca.

  • 80
3.7 / 5
10 أصوات
KTV televizija  جمهورية صربيا / عامة
Local tv channel

  • 40
1.9 / 5
12 أصوات
Max TV Srbija  جمهورية صربيا / موسيقى
MUZICKO FILMSKI KANAL! NAJBOLJI NASLOVI! SERBIAN CHANNEL GREAT MOVIES,MUSIC AND CHAT!

  • 60
3 / 5
5 أصوات
Novosadska TV  جمهورية صربيا / التلفزيون المحلية
Новосадска телевизија, некад Jавно предузеће Градски информативни центар „Аполо“, постоји од 1999. године. Налази се у самом центру града, на корак

  • 60
3.3 / 5
6 أصوات
NTV Nis - Niška televizija  جمهورية صربيا / عامة
JP „Niška televizija“ – NTV osnovana je 1995 godine Odlukom Skupštine grada Niša. Od tada pa do danas, emituje dnevno 18 sati programa sopstvene

  • 60
2.8 / 5
5 أصوات
Pannon RTV  جمهورية صربيا / عامة
A Pannon Televízió időosztásos rendszerben nyert frekvenciát Szabadka területén. Az éterben fogható napi hatórás műsor mellett a kábeltévés

  • 60
3 / 5
5 أصوات
RTCG SAT  جمهورية صربيا / عامة
Radio and Television of Montenegro is the public service broadcaster of Montenegro. A state-owned company with its headquarters in Podgorica, it is

  • 60
3 / 5
9 أصوات
      التلفزيون من بلد